Om Brandflygportalen

Det här systemet håller ihop det mesta av er administration kring brandflyget. Portalen är inte ett måste men underlättar för er brandflygsadministration. Flygningarna loggas först på vanligt sätt i Myweblog. Därefter kan de automatiskt importeras till systemet, rapporteras till MSB, och slutligen bli till faktureringsunderlag på månadsbasis. I brandflygportalen registrerar ni all kravställd information för besättningen, pilot, certifikat, medical och spanare.

Systemet har dessutom brandriskanalyser, bokningssystem, generering av driftfärdplaner, och hantering av foton tagna från luften. Utvecklarna av Brandflygportalen är Christopher Carlander och Christian Darnell från Blekinge Flygklubb.

För frågor kring det svenska skogsbrandflyget, vänligen kontakta Lars-Christer på kansliet, lars-christer@ksak.se eller ring på 076-1314646.

Tillbaka